Moeders van de Thee
MenuMenu

~ School Ohiyo ~

Het dorp Ohiyo ligt in een bosrijk gebied en is daarmede moeilijk bereikbaar over de weg en per trein. Bij ons bezoek in najaar 2010 werden wij gewezen op de situatie in dit dorp. Om het voortgezette onderwijs te kunnen volgen, moet de jeugd een tocht maken in het donker over een slecht pad en door het bos.

Aangekomen bij het treinstation, moeten ze verder met de trein om vervolgens in de volgende plaats naar school te lopen. Te lang onderweg, onder slechte slechte omstandigheden en extra kosten zijn de oorzaak dat er geen voortzetting is. Dat laat onverlet dat het voor ouders soms een motief is om ze aan het werk te zetten en geld te laten verdienen

De vraag die ons in  2010 is gesteld, was dan ook of er een mogelijkheid was om het voortgezet onderwijs in de plaats zelf te organiseren. Na een verkennend gesprek bleek dat er lokalen beschikbaar waren, evenals enkele leraren. Gelijktijdig is bij deze gesprekken aangegeven dat de stichting aan de opstart zelf en aan de ondersteuning slechts voor 2 tot 2,5 jaar wil meewerken. Dat betekent dat de lokale bestuurders alles in het werk moeten stellen om voortzetting mogelijk te maken, waarbij wij hebben gewezen op de overheid die dat onderwijs bekostigt. Een andere mogelijkheid kan door middel van sponsoring door particuliere bedrijven in Sri Lanka zelf.

En daarmede vertrokken we weer naar Nederland. Vanuit de vaste donaties is dit onmogelijk te betalen en dus werd een zoektocht naar sponsoren ingesteld.

In november 2011 heeft het Zeister bedrijf Thésor Treasury Outsourcing B.V. een bedrag van 10.000 euro ter beschikking gesteld om dit doel te bereiken. De stichting zal daarbij het bedrijf regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen.

Stichting Tey-illai Annei | Theo Dobbehof 42 | 3762 XS Soest| 035-602 84 05 | info@moedersvandethee.nl