Moeders van de Thee
MenuMenu

~ Schoolboeken ~

Schoolboeken

In de omgeving van Haputale, een groot theegebied, is de doorstroming van lager naar voortgezet onderwijs niet hoog. Het is zelfs laag, ook in de vergelijking met heel Sri Lanka. In geheel Sri Lanka, inclusief de laag scorende regio’s, ligt het percentage op 55 % en in ons werkgebied op 25 %.

Er zijn diverse factoren voor aan te wijzen, maar een belangrijk onderdeel is het lage inkomen van de bewoners, werkzaam zijn in de theeplantages en daaraan gekoppeld de ouderbijdragen aan de extra investeringen in de schoolmaterialen.

Onze vertegenwoordigers in die regio hebben becijferd dat een optimale investering in schoolboeken de kansen voor leerlingen flink kan vergroten.

Het gaat dan vooral om schoolboeken die gebruikt worden voor het oefenen op de examens GCE O/L, een belangrijk examen in Sri Lanka en overgenomen van het Engelse systeem.

Het gaat dan om 10-tal scholen met elk een dergelijk 100 leerlingen, verder een 9 tal vakken of deelgebieden en boeken waarvan de kosten op 2 euro per stuk zijn. Al met al belopen de kosten voor de komende 5 jaar (gebruiksperiode) ongeveer 18.000 euro.

Wij bekijken op dit moment de mogelijkheden, maar voelt u zich betrokken dan kunt doneren op onze bankrekening met vermelding van Oefenboeken.

Wij zorgen er dan voor dat het geschonken bedrag besteed zal worden aan dit project.

Stichting Tey-illai Annei | Theo Dobbehof 42 | 3762 XS Soest| 035-602 84 05 | info@moedersvandethee.nl