Moeders van de Thee
MenuMenu

~ Bestuur ~

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:
Mw T. de Bruin-Anthony
E-mailadres: thresita.tia@gmail.com

Vice-voorzitter:
Dhr J. van Os
E-mailadres: joopvanos@tiscali.nl

Secretaris:
Mw Herma Frankena
E-mailadres: info@moedersvandethee.nl

Penningmeester:
vacature

Algemeen bestuurslid:
vacature

 

 

Stichting Tey-illai Annei | Theo Dobbehof 42 | 3762 XS Soest| 035-602 84 05 | info@moedersvandethee.nl