Moeders van de Thee
MenuMenu

~ Theefabriek ~

Theefabriek

De theefabriek is ook een belangrijk onderdeel van de plantage en veelal een markant punt in de omgeving. Dat wordt nog benadrukt door de goede aansluiting op de openbare weg in de buurt, nodig om de productie te kunnen afvoeren naar Colombo. Het is ook de entree naar het dorp, het eerste deel goed verhard, maar langzamerhand overgaand op een half verharde vorm tot aan het dorpsplein. Van hier lopen allerlei paadjes naar de verschillende huizen of huizenblokjes. Dit zijn veelal geen verharde paden en ook in hoogte meegaand met de hellingen. Bewoners maken vaak verder ook gebruik van de paden door de ‘theebomen om naar de weg te lopen én besparen zodoende een omweg.

Stichting Tey-illai Annei | Theo Dobbehof 42 | 3762 XS Soest| 035-602 84 05 | info@moedersvandethee.nl