Moeders van de Thee
MenuMenu

~ Naaiateliers ~

De wens om in het berggebied voor de vrouwen een mogelijkheid te creëren tot structurele verbetering van hun leef- en werkomstandigheden middels het volgen van een naaiopleiding is al gerealiseerd.

Kleding maken voor eigen gebruik en verkoop van gemaakte producten, zodat zij zichzelf op den duur kunnen bedruipen, is een door ons ondersteund idee.

Ongeveer 5 jaar geleden is dit al in gang gezet en zijn er daarmede diverse jonge vrouwen in staat gesteld om ander werk te accepteren tegen een interessant inkomen.

Drie jaar geleden is dit met een voor ons forse bijdrage van de Derde Wereldgroep uit Soest herhaald met een nieuwe groep van jonge meisjes en ook daar zijn een vijftiental gediplomeerden uit voortgekomen, die nu goed betaald werk hebben

Stichting Tey-illai Annei | Theo Dobbehof 42 | 3762 XS Soest| 035-602 84 05 | info@moedersvandethee.nl