Moeders van de Thee
MenuMenu

~ Algemeen ~

De stichting heeft gemeend zich bij deze vorm van ondersteuning op groepen studenten te richten. Groepen van kinderen die in staat worden gesteld om eenvoudige kennis te verwerven van een vak dat in de dorpen of in directe omgeving bruikbaar zal zijn.

Stichting Tey-illai Annei | Theo Dobbehof 42 | 3762 XS Soest| 035-602 84 05 | info@moedersvandethee.nl