Moeders van de Thee
MenuMenu

~ Voortgezet onderwijs ~

Voortgezet onderwijs

Deze opleiding vindt veelal plaats in een grotere plaats in de omgeving. Dat betekent reizen voor de leerlingen en die kosten zijn voor de ouders. Ook schooluniform, schoolschriften, en dergelijke zijn voor rekening van de ouders. Tenslotte zal er nog extra geld nodig zijn voor de middagmaaltijd.

De inkomsten van de ouders zijn laag en die zijn daarom lang niet altijd in staat om voldoende bij te dragen. Per leerling maakt de stichting elk kwartaal het afgesproken bedrag over naar Sri Lanka, waar het wordt uitbetaald. Voorafgaande aan de betaling wordt nagegaan of de leerlingen nog steeds de school bezoeken en hoe de resultaten zijn.

Er zijn verschillende manieren om deze leerlingen te ondersteunen:

eenmalig of maandelijks voor een afgesproken periode ad 50 euro per kind per maand. Uw donatie levert tot 40% belasting voordeel op mits dit is vastgelegd in een overeenkomst met de stichting!  (zie ook de site vd belastingdienst, aftrek periodieke giften)

Stichting Tey-illai Annei | Theo Dobbehof 42 | 3762 XS Soest| 035-602 84 05 | info@moedersvandethee.nl